fbpx

Beantwoording Art.34 vragen over afvalbakken

Ons Vlaardingen heeft de volgende vragen gesteld aan het College

Geacht College,
ONS.Vlaardingen houd ook tijdens de corona-crisis zijn maatschappelijke ogen en oren open. Zo krijgen wij steeds meer berichten van overvolle prullenbakken. Niet containers, maar de kleine prullenbakken verspreid door de hele stad. Ook ONS raadslid Ben Vuijk kwam tijdens een rondje Oranjepark alleen maar overvolle prullenbakken tegen.

Ook hebben wij gezien dat het maar liefst een maand duurt om grofvuil op te laten halen door Irado. Dit lijkt voor ONS.Vlaardingen veel te lang en kan er in onze ogen toe leiden dat mensen hun grofvuil gaan dumpen op straat. Ook hierover hebben wij een vraag.Tot slot nog een container met invalideoprit. Hierover hebben wij ook een vraag.
In het kort hebben wij 10 algemene vragen omtrent afval in Vlaardingen. 

Dit leid bij ONS.Vlaardingen tot de volgende vragen:

1. Is het college zich er van bewust dat er steeds meer overvolle prullenbakken in Vlaardingen zijn?

Antwoord: Ja, daar zijn wij ons van bewust

2. Word er tijdens de corona tijd even veel, meer of minder geleegd?

Antwoord: In deze Coronatijd worden de meeste afvalbakken conform de reguliere frequentie geleegd. Het Centrum, het Oranjepark, ’t Hof en de Maasboulevard worden de afvalbakken op zaterdagmiddag en zondag daarnaast extra geleegd

3. Acht het college het nodig om Irado opdracht te geven meer te gaan legen na geconfronteerd te worden met deze feiten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: In de genoemde gebieden worden de afvalbakken al extra geleegd. Overigens gebeurt dat in de wijken Centrum en Zuid- Oost inderdaad door Irado, in de rest van de wijken gebeurt dat door Stroomopwaards (SOW). In aanvulling op de extra ledigingen in het Centrum willen wij, op korte termijn, in samenspraak met winkeliers en NederlandSchoon aan de slag met een publieksactie om zwerfafval beter te bestrijden, niet alleen door afvalbakken op tijd te legen maar ook door zwerfafval bij de bron aan te pakken.

4. Klopt het dat er prullenbakken verwijderd zijn in de stad (zoals bij de Afrol, de Hoogstraat) zonder dat deze vervangen zijn? Zo ja, waarom?

Antwoord: Ja dat klopt, deze zijn als overtollig beoordeeld na een schouw in het Centrum die in 2019 door NederlandSchoon samen met ons in uitgevoerd, in het kader van een effectieve inzet van afvalbakken eb de gemeentelijke ambitie van een buitenruimte die schoon, Heel en veilig is.

5. De prullenbakken rond het Groen van Prinsterer College zijn nagenoeg allemaal verwijderd zonder vervanging. Ook hier vraagt ONS.Vlaardingen zich af, waarom?

Antwoord: Er zijn op genoemde locatie drie afvalbakken verwijderd. Er zijn twee afvalbakken op strategische plaatsen teruggeplaatst in deze omgeving, te weten Rotterdamseweg, langs de looproute van de scholieren

6. Hoe staat het met de ‘efficiëntere’ plaatsing en nieuwe prullenbakken die geschonken worden aan Vlaardingen door Nederland Schoon?

Antwoord: Alle nieuwe afvalbakken zijn inmiddels geplaatst in het Centrum. Samen met NederlandSchoon zijn de locaties van de nieuwe afvalbakken bepaald. De nieuwe afvalbakken bevinden zich, in vergelijking met de oude afvalbakken, op meer strategische plaatsen, zoals nabij kruispunten waar voetgangers ze van alle kanten kunnen zien. Daarnaast zijn de nieuwe afvalbakken groter en hebben zijn aan twee kanten een opening, waardoor ze praktischer in gebruik zijn. Er is overigens geen sprake van een schenking van afvalbakken, ze zijn door ons aangeschaft via de zwerfafvalvergoeding waar iedere gemeente aanspraak op kan maken.

7. Er komen volgens de plannen van het college minder prullenbakken omdat dit efficiënter zou zijn. Worden deze dan ook vaker geleegd? Als men 50% minder prullenbakken heeft zou men verwachten twee keer vaker te moeten legen. Klopt dit?

Antwoord: Nee, dat klopt niet. De nieuwe afvalbakken hebben en 2,5 maal grotere inhoud dan de oude afvalbakken. De totale capaciteit van de afvalbakken is hiermee toegenomen.

8. Word de in deze brief met afbeeldingen geschetste situatie omtrent de invalide-oprit opgelost? (Locatie plein Fuikstraat/Landstraat)

Antwoord: Het betreft hier geen invalideoprit. De aanwezige constructie betreft een afrit, bedoeld om de, volle inpandige GFE minicontainers, zonder al te veel belasting voor de chauffeur/belader, van de stoep af te kunnen rijden. Een volle GFE minicontainer weegt al gauw 60 kg. De container is bewust op deze wijze geplaatst, zou hij gedraaid moeten worden met de inworp aan de kant van de afrit dan zou hij niet meer geledigd kunnen worden. Tevens moet men dan op de afrit staan om iets in de GFE container te kunnen deponeren en staat men dus lager ten opzichte van de inwerpopening.

Niettemin achtten wij dit voor rolstoelgebruikers gen optimaal toegankelijke containerlocatie en zullen wij bezien of er aanpassingen realiseerbaar zijn. Klachten van rolstoelgebruikers zelf over deze containerlocatie, die sinds 2011 in deze vorm bestaat, hebben wij tot op heden niet ontvangen.

9. Zijn er meerdere gevallen van niet door rolstoel bereikbare containers in Vlaardingen bekend? Zo ja, kan het college hier een overzicht van geven en wanneer zij het verwachten opgelost te hebben?

Antwoord: Die zijn ons niet bekend. We hebben tot nu toe ook geen klachten ontvangen van rolstoelgebruikers zelf.

10. Wanneer men een afspraak wilt maken met de Irado Grofvuil ophaalservice duurt dit maar liefst een maand. Zie bijgevoegd screenshot van de afspraakplanner. Waarom duurt dit zo lang en acht het college dit acceptabel? Zo nee, wat vind het college wel een acceptabele wachttijd? Wanneer kunnen wij verwachten dat deze wachttijd korter word? Is het college het met ONS.Vlaardingen eens dat dit kan leiden tot ongewenst gedrag van inwoners? (Zoals bij-plaatsing bij reguliere containers).

Antwoord: De wachttijd heeft te maken met de coronacrisis. Inwoners zijn meer thuis en gaan meer opruimen en hebben daardoor meer behoefte aan grofvuil afspraken. Irado geeft aan dat de wachttijd op dit moment fluctueert tussen de 1 en 3 weken. Het is afhankelijk van het verloop van de coronacrisis hoe de wachttijd zich verder ontwikkelt.

Ja, wij vinden de een acceptabele wachttijd gegeven de crisisomstandigheden, er ligt hier ook een verantwoordelijkheid voor de inwoners zelf.

Nee, voor het bijplaatsen van afval, waarmee men en overtreding be

gaat, is nooit een gerechtvaardigde reden,. Gezamenlijk dienen we Vlaardingen schoon te

 houden, dat is niet alleen een taak van de gemeente en Irado

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.