Beantwoording Art.34 vragen over afvalbakken

Afval is een groot probleem in Vlaardingen. Vandaar dat ONS.Vlaardingen hier kritisch blijft m.b.t ophalen van huisvuil