Ook bussen moeten tol betalen? krankzinnig!

In een tijd waarin openbaar vervoer al onbetaalbaar is en vervoerders het zwaar hebben, stelt VVD-minister Harbers voor dat zelfs bussen van Rozenburg naar Vlaardingen tol moeten betalen.
Wat ONS.Vlaardingen betreft, is het hoog tijd om te stoppen met het rondpompen van geld binnen publieke voorzieningen. De tunnel valt onder Rijkswaterstaat, en het zou geen enkel probleem moeten zijn om EBS vrijstelling te geven van tol.
ONS.Vlaardingen roept daarom het college op, via vragen, om samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een krachtig signaal af te geven tegen dit krankzinnige Haagse beleid 🚌.