De afvalpas

19 juli 2019
De start
Het afval probleem aanpakken

Sinds de oprichting van ONS.Vlaardingen is restafval en bijplaatsen in de openbare ruimte een groot speerpunt van de partij. Na de campagne in 2018 begon ONS.Vlaardingen met een inventarisatie van de problemen. In juli 2019 bood ONS de toenmalig wethouder openbare ruimte, Bart de Leede, een boekje aan. De wethouder beloofde na de zomer met een plan van aanpak te komen om de afvalproblematiek tegen te gaan.

19 december 2019
Het eerste voorstel
Het voorstel

Op 19 december 2019 werd dit plan, toen genaamd het “actieplan halvering restafval” aangenomen. Hierin werd echter óók opgenomen dat de containers werden afgesloten, ofwel alleen toegang met een afvalpas. Een grote nare verassing voor ONS.Vlaardingen. Een amendement om dit stuk eruit te halen werd verworpen. ONS.Vlaardingen stemde tegen het actieplan doordat deze afsluiting erin stond.
Voor ONS waren de redenen om tegen te stemmen als volgt:

 • De kosten van het afsluiten is 100.000€ per jaar
 • Het gehele plan kost 700.000€ voor de invoering
 • Medewerkers van Stroomopwaarts die afvalbakken leegden in flatgebouwen moesten ander werk zoeken
 • Frustratie onder inwoners wordt bevorderd maar de oplossing, minder bijplaatsing en afval in het straatbeeld, blijft uit, zoals nu al jaren blijkt.
1 februari 2021
Grote fouten in het systeem
De invoering

Vanaf 1 februari 2021 is dit pasjessysteem ingegaan. De problemen met de pasjes bleken direct zichtbaar. Op 2 februari 2021 maakte ONS.Vlaardingen een filmpje waarin bleek dat alle pasjes de afvalbakken konden openen.[1] Dit zou diezelfde week worden opgelost. Dat bleek niet zo te zijn, en een week later werkte de containers helemaal niet door sneeuw.[2]

De volgende maanden bleek het pasje ook nog eens makkelijk te kopiëren.[3]

[1]  https://vlaardingen24.nl/artikel/onsvlaardingen-039afvalpas-blijft-gecircnante-vertoning039

[2]  https://www.rijnmondnieuws.com/78532-2/

[3] https://maassluis24.nl/artikel/afvalpas-in-vlaardingen-en-schiedam-blijkt-simpel-te-kopieumlren

 

1 april 2021
In de gemeente raad
Motie van treurnis

Op 1 april dat jaar werd er door al dit beleid ook een motie van treurnis ingediend. Onder andere werd er aangehaald dat: “De invoering van het pasjessysteem geen enkele verbetering van dit probleem heeft gebracht, eerder zelfs een verergering.” De motie, ingediend door fractie Boers, werd gesteund door ONS.Vlaardingen maar met 15 voor en 20 tegen verworpen.

Het jaar erop bij de voorjaarsnota werd een motie van de SP, Heel de Stad en ONS.Vlaardingen aangenomen genaamd ‘bestrijden zwerfafval.’

 

Met de volgende verzoeken:

 • onderzoek te doen naar het verband tussen het pasjessysteem en het vele zwerfvuil op straat;
 • aan de hand van de resultaten voorstellen aan de raad voor te leggen om het zwerfafvalprobleem te beperken;
 • hier bij in overweging te nemen het pasjessysteem af te schaffen;
Nu
ONS Standpunt
Vervolg?

Het afvalpasjessysteem blijft dus ook onder de nieuwe coalitie een feit. ONS.Vlaardingen pleit nog altijd voor de afschaffing en betere handhaving op dit dossier. Rotterdam is hier een goed voorbeeld hoe het wél kan. En door 700.000€ per jaar te besparen kan ook uw afvalstofheffing omlaag!

Gelukkig zijn er zat voorbeelden van gemeenten die verstandige keuzes maakten en afvalpasjes weer afschaften. Zie:
https://www.duic.nl/algemeen/pasjessysteem-ondergrondse-containers-utrecht-volledig-afgeschaft/

https://tweakers.net/nieuws/127581/arnhem-stopt-met-pas-voor-afvalcontainer-na-kritiek-op-bescherming-van-privacy.html

We zitten echter niet stil, met de voorjaarsnota in 2023 nam de Raad de motie van ONS.Vlaardingen aan om de schoonste stad van de Maas te worden:

 • De afvalpas in de prullenbak
 • Pop-up milieustraten
 • Snel schoon teams
 • Hogere boetes voor naast plaatsing
 • Milieustraat zondag ook open