Een Vlaardings referendum?

In de gemeenteraad van Vlaardingen worden regelmatig besluiten genomen die niet bij alle Vlaardingers in goede aarde vallen. Daarom heeft ONS.Vlaardingen het initiatief genomen om te zorgen dat Vlaardingers meer zeggenschap hebben over deze beslissingen. Het idee? Het mogelijk maken voor Vlaardingers om een referendum aan te eisen.
Dankzij een motie van ONS.Vlaardingen worden er nu plannen gemaakt voor het organiseren van referenda in de toekomst. Zo krijgen de Vlaardingers een sterk instrument in handen om direct invloed uit te oefenen op de keuzes in onze stad.